Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

XII Liceum Akademickie

Nazwy Szkó?

Gimnazjum Nr 23 Akademickie

im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie;

 

XII Liceum Ogólnokszta?c?ce Akademickie

im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie;

Organ prowadz?cy szko?y

Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie

Status

Szko?y publiczne

Adres

ul. Ba?tycka 4: 10-136 Olsztyn

e-mail

sekretariat@akademickie.olsztyn.pl

strona WWW

www.akademickie.olsztyn.pl

Kontakt:

Dyrektor

mgr Marzena Tymi?ska
tel/fax +48 89 527-64-31

e-mail: m.tyminska@uwm.edu.pl

Zast?pca dyrektora

mgr Krystyna Bem
tel/fax +48 89 527-64-31

e-mail:k.bem@wp.pl

 

informacj? wytworzono:

Gimnazjum Nr 23 i XII LO Akademickie  w Olsztynie

za tre?? odpowiada:

mgr  Marzena Tymi?ska

data wytworzenia:

04-11-2006 r.

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1006 razy (w tym z UWM 29 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-07
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa